ἐξαπέστελλον

ἐξαπέστελλον
ἐξαποστέλλω
dispatch
aor ind act 3rd pl
ἐξαποστέλλω
dispatch
aor ind act 1st sg
ἐξαποστέλλω
dispatch
imperf ind act 3rd pl
ἐξαποστέλλω
dispatch
imperf ind act 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”